Priser - Alle priser er inkl. moms.


Check af mix ved bestilling

Gratis                

                                             

Mastering af stereo track

650,-                

                                              

Mastering af 1 mix i 3 stems

950,-                

                                             

Mastering af 1 mix i 5 stems

1450,-                

                                             

Mastering af 1 mix i 8 stems

2500,-                

                                             

Mastering af 1 mix i mere end 8 stems

Efter aftale.                  

                                             

Levering af sing back og instrumental i samme mastering session

150,-                 

                                             

Indlejring af IRSC i samme session

100,-                

                                             

Deltagelse i mastering session

350,-                

                                             

Levering af optimeret MP3 version

150,-                

                                             

Levering af version optimeret til stream (Spotify, Apple Music osv.)

150,-                

                                             

Levering af version optimeret til Youtube

150,-                

                                             

Levering af vinyl version fra Mastering session

150,-                

                                             

1. Pakkeløsning

Mastering af 3 stereo tracks

1500,-                

                                                                                          

2. Pakkeløsning

Mastering af 5 stereo tracks

2500,-                

                                               


- Når du sender dit arbejde til mastering, så er det god kutyme, at lyt sit arbejde igennem for fejl, mangler og små ting man opdager under en sidst aflytning. Generelt set, kan der være udfordringer i at bibeholde en god balancen mellem bass, mellemtone og diskanten, hvorfor jeg derfor altid anbefaler en objektiv lytning på ens arbejde.

- For bedste resultat, anbefales det at sender sit arbejde i 24bit med 44.1khz til følge eller højere. Rationalet ligger i, at jo bedre grundmateriale der er at arbejde med, jo bedre resultat vil man opnå.

- Mht. film og spil anbefales det, at sende sit arbejde i 24bit med 48khz til følge eller højere. Rationalet ligger i den efterfølgende bearbejdningen af signalet, samt yderligere båndkomprimering og gradecoloring når dette udføres på det visuelle.

- Slutteligt, husk at bypass din limiter på dit master output, samt at der er ca. -6 db. headroom eller mere, til selve masteringen.

Opdateret: December, 2021.